Avrupa Gençlik Vakfı Destekleri

Avrupa Gençlik Vakfı, her yıl Türkiye dahil pek çok ülkedeki sivil toplum kuruluşlarına hibe destekleri sağlamaktadır. Kurumunuzun stratejik hedefleri doğrultusunda yürüteceği yerel, ulusal veya uluslararası çalışmaları için hibe desteklerinden yararlanabilirsiniz.

Destek Sağlanan Proje Konuları Nelerdir?

Avrupa Gençlik Vakfı’ndan destek alacak projeler için belirlenen tematik alanlar 3 tanedir.

  1. Haklara erişim

a) İnsan hakları eğitimini destekleyen projeler.

b) Dezavantajlı mahallelerden gelen gençlerin sosyal haklara erişimini güçlendiren eylemler.

c) Medya okuryazarlığını ve gençlerin dijital ortamda haklarını destekleyen eylemler.

  1. Gençlik katılımı ve gençlik çalışması

a) Gençlerin siyasi hayata, karar alma süreçlerine ve yerel/bölgesel düzeydeki eylemlere, özellikle yerel yönetimlerle işbirliği halinde katılımını destekleyen eylemler.

b) Etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı demokratik kurumların güçlendirilmesine gençlerin katılımını destekleyen eylemler.

c) Gençlerin çevrenin korunmasına ve iklim kriziyle mücadeleye katılımını destekleyen eylemler.

  1. Kapsayıcı ve barışçıl toplumlar

a) Roman gençliğine ve diğer azınlık gruplarına, ulusal ve dini azınlıklara, yetişkinliğe geçiş sürecindeki genç mültecilere, engelli gençlere, LGBTQI gençlere özel olarak odaklanarak, kesişen bir yaklaşımla her türlü ayrımcılığı önleyen ve mücadele eden ve cinsiyet eşitliğini teşvik eden eylemler insanlar, genç kadınlar ve kızlar.

b) Özellikle çatışmalardan etkilenen topluluklarda kültürlerarası diyaloğu ve barışı tesis etmeyi teşvik eden eylemler.

c) Genç mülteci ve göçmenlerin dahil edilmesini destekleyen eylemler.

Kurumunuzun stratejik planı, çalışma alanı ve proje konunuz bu 3 alandan en az biri ile ilişkili ise destekten yararlanabilirsiniz.

Avrupa Gençlik Vakfı, yukarıda belirtilen alanlarda 4 farklı destek sunmaktadır. Bu destekler şunlardır:

  1. 50.000 €’ya kadar yıllık faaliyet planı hibe desteği
  2. 50.000 €’ya kadar yapılandırılmış hibe desteği
  3. 20.000 €’ya kadar uluslararası faaliyet hibe desteği
  4. 15.000 €’ya kadar pilot aktivite hibe desteği

Yıllık Faaliyet Planı Hibe Desteği

Yıllık faaliyet planı hibe desteği, Avrupa Gençlik Vakfı öncelikleri doğrultusunda STK’ların bir yıllık faaliyet planlarında bulunan faaliyetlere yıllık temelde hibe desteği sağlamasıdır. Destek en fazla 50.000 € tutarında sağlanır. Başvuran kurumun yıllık faaliyet planı içerisinde en az bir uluslararası faaliyet olmak üzere çeşitli faaliyetler öngörmesi, her bir faaliyetin yıllık plana nasıl katkı sağladığının açık olması, Avrupa Konseyi Gençlik sektörü hedefleri ile yıllık faaliyet planı hedeflerinin uyumlu olması, hibenin en az 3’te 1’inin uluslararası faaliyetlerde kullanılması, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve yaygın eğitim tekniklerinin kullanıma öncelik verilmesi temel koşullardır. Bu hibe programı için son başvuru tarihi 1 Ekim 2021’dir.

Kurumunuzun Avrupa Konseyi sistemlerine kaydı, proje geliştirilmesi ve yıllık faaliyet planı hibe desteği başvuru formunun doldurularak başvuru yapılması konularında uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.

Yapılandırılmış Hibe Desteği

Yapılandırılmış hibe desteği, Avrupa Gençlik Vakfı’nın öncelikleri doğrultusunda STK’ların peş peşe takip eden iki yıllık sürede gerçekleştirecekleri faaliyetleri için hibe desteği sağlamasıdır. Destek her yıl için 25.000 € olmak üzere toplam en fazla iki yıl için 50.000 € olarak talep edilebilir. Bu hibe desteği yalnızca uluslararası gençlik STK’larına ve uluslararası gençlik STK ağlarına açıktır. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen kurumların önceki 3 yıl içinde en az 3 defa uluslararası faaliyet hibe desteğinden yararlanmış proje tecrübesi olan kurumlar olması şarttır. Bu hibe programı için son başvuru tarihi 1 Ekim 2021’dir.

Kurumunuzun Avrupa Konseyi sistemlerine kaydı, proje geliştirilmesi ve yapılandırılmış hibe desteği başvuru formunun doldurularak başvuru yapılması konularında uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.

Uluslararası Faaliyet Hibe Desteği

Uluslararası faaliyet hibe desteği, Avrupa Gençlik Vakfı’nın öncelikleri doğrultusunda STK’lar tarafından düzenlenen gençlerin veya gençlik çalışanlarının uluslararası toplantıları için hibe desteği sağlanmasıdır. Bu programdan en fazla 20.000 € hibe desteği talep edilebilir. Hibe desteği sağlanası için toplantının, Avrupa Konseyi Gençlik hedefleri ile ilişkili olması, en az 7 Avrupa Konseyi üyesi ülkeden katılımcıların bulunması, uluslararası bir proje takımı tarafından koordine edilmesi, katılımcılarının %75’inin 30 yaşından genç olması, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve coğrafi çeşitliliğe önem verilmesi, yaygın eğitim tekniklerinin aktif olarak kullanılması gerekmektedir. Bu hibe programına son başvuru tarihi 1 Ekim 2021’dir.

Kurumunuzun Avrupa Konseyi sistemlerine kaydı, proje geliştirilmesi ve yapılandırılmış hibe desteği başvuru formunun doldurularak başvuru yapılması konularında uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.

Pilot Aktivite Hibe Desteği

Pilot aktivite hibe desteği, Avrupa Gençlik Vakfı’nın öncelikleri doğrultusunda STK’lar tarafından gençlerin gelişimi için yaygın eğitim teknikleri kullanılarak yürütülen farkındalık arttırma faaliyetleri, yeterlilik geliştirme faaliyetleri ya da işbirlikçi çalışma faaliyetleri için hibe desteği sağlanmasıdır. Bu desteğin en büyük avantajı yerel faaliyetler için kullanılabilmesidir. Bu program kapsamında 15.000 €’ya kadar hibe desteği talep edilebilir.

Kurumunuzun Avrupa Konseyi sistemlerine kaydı, proje geliştirilmesi ve pilot aktivite hibe desteği başvuru formunun doldurularak başvuru yapılması konularında uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.

Avrupa Gençlik Vakfı Destekleri
Etiketlendi: