Kurumsal Kimliğimiz

Anadolu Strateji Uluslararası Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri, daha iyi bir dünya için daha iyi bir insan vizyonuyla bireylerin gelişimleri; sürdürülebilir ve sorumlu bir kalkınma için etkin kurumlar vizyonuyla kurumların kapasiteleri için terzi işi hizmet sunan yenilikçi ve enerjik bir girişimdir.

Misyon
Anadolu Strateji’nin misyonu, modern toplumun ihtiyaç duyduğu yeterlilikleri insana kazandırmakta eski ve hantal merkezi sistemlerin yetersizliğinden yola çıkarak hayatboyu öğrenme prensiplerini merkeze alan, kısa sürede istenen değişimi sağlayan yenilikçi ve etkili danışmanlık ve eğitim metotları ile kamu kurumlarına bilgi ve strateji, özel kuruluşlara kapasite ve deneyim, bireylere bilgelik ve gelişim sağlamaktır.

Vizyon
Sürdürülebilirlik, eşitlik ve dengeye dayalı kalkınma odaklı bir toplum için kamu politikalarına katkı vermek, özel kuruluşlara kapasite sağlamak ve bireylere eğitim olanakları yaratmaktır.